Open Close

MÅL 1

At der ikke anvendes fossile brændsler og drivmidler på Samsø

Det betyder, at kul, olie eller gas til energi- og transportformål gradvist udfases frem mod 2030, således at Samsøs samlede drivhusgasudledninger vil være begrænset til at udgøre mellem 0,6-2,5 tons drivhusgasækvivalenter per person.

Tilbage til “Fossilfri Ø”