Open Close

Mål 2

At vedligeholde og udbygge et decentralt og fleksibelt energisystem til vedvarende energiproduktion

Det betyder, at eksisterende land- og havvindmøller løbende udskiftes og erstattes med nye og mere effektive møller. En overordnet strategi frem mod 2030 for denne udskiftning skal være på plads senest i 2015.

Eksisterende fjernvarmesystemer udbygges, hvor det er hensigtsmæssigt og driften effektiviseres.

Solcelleanlæg vil kunne etableres, og der vil blive arbejdet med udbygning så energiforbrugere enten klyngevis eller alene bliver deres egne energiproducenter.

Det betyder også, at de biologiske energiressourcer, som eksempelvis grøntaffald, gylle og forskellige energiafgrøder udnyttes optimalt til fremstilling af energi og jordforbedringsmiddel.

Det betyder udskiftning af fossilt brændstof til individuel opvarmning. For eksempel udskiftning af gamle oliefyr til andre former for opvarmning eksempelvis varmepumper.

Det kan det endvidere betyde, at varmeproduktion i private husholdninger ved hjælp af solenergi øges.

Tilbage til “Fossilfri Ø”