Open Close

Mål 4

At arbejde for væsentlige varmebesparelser

Det betyder blandt andet, at der inden for de første 10 år, 2020, skal ske en reduktion af varmeforbruget i vores boliger på 30 %. For erhvervslivets vedkommende skal varmeforbruget være reduceret 5 % i 2020. Målet er, at reduktionen i 2050 er henholdsvis 35 % og 10 % for boliger og erhverv af forbruget i 2009.

Det betyder også, at nybyggeri etableres med et minimalt energiforbrug, så energiforbruget til opvarmning er 25 % mindre end det til enhver tid gældende bygningsreglement..

Tilbage til “Fossilfri Ø”