Open Close

Mål 5

At arbejde for væsentlige besparelser på elforbruget

Det betyder blandt andet, at elforbruget til opvarmning i øens boliger ikke stiger i forhold til forbruget i2009 i hele perioden frem til 2030. Det øgede brug af el til varmepumper vurderes at kunne kompenseres bl.a. ved besparelse i det øvrige elforbrug. Hvorvidt 2009-forbruget kan fastholdes vil blive analyseret i den kommende tid.

Det betyder også, at offentlige institutioner og erhverv i perioden frem til 2030 skal foretage el-besparelser svarende til 30 % af forbruget i 2009 frem til 2030. Dette kan eksempelvis ske ved udskiftning af pumper og elmotorer.

Det betyder endvidere, at erhvervsmæssigt nybyggeri etableres med et elforbrug, der til enhver tid er 5 % bedre end seneste bygningsreglement.

Tilbage til “Fossilfri Ø”