Open Close

Mål 7

At udbygge og etablere partnerskaber

Det betyder, at potentielle partnere, der kan medvirke til finansiering af handlingsplanerne, identificeres og samles. Nabo- og lokalsamfunds-anpartsløsninger prioriteres højt.

Det betyder, at befolkningens aktive medspil og engagement samles i de veldrevne partnerskaber, som partnerne er blevet enige om at forvalte.

Det betyder altså, at der skal arbejdes intenst med samarbejdsformer og at vi ”står på skuldrene” af tidligere opnåede erfaringer.

Tilbage til “Fossilfri Ø”