Open Close

Samsø Energiakademi arbejder også som mulighedsagent i det nye år

Bæredygtighed gælder også digitalt – derfor har vi her i januar sat os for at genbruge nogle af de bedste historier fra 2017, som ikke nåede hjemmesiden i det gamle år, men istedet blev spredt via nyhedsbreve, bloggen Den Positive Forandring og andre digitale platforme.

For præcist et år siden drog Søren Hermansen til Japan og derefter Australien, og i og med at akademiets arbejde som mulighedsagent også vil have en vigtig plads i vores virke i 2018, bringer vi hermed nyheden fra vinteren 2017 i et tilbageblik:

Et vigtigt område i Energiakademiets arbejde er at skabe relationer, som resulterer i vidensdeling og samarbejde med store og små organisationer kloden rundt. Der er mange organisationer, som efterspørger rådgivning til hvordan man planlægger bæredygtig udvikling og energiplanlægning af ressourcer, til gavn for de givne lokalsamfund.

Direktør Søren Hermansen har i sin afdeling et internationalt projekt støttet af KR Foundation. Her er Japan og Australien med som partnere, og en del af Energiakademiets rolle er at introducere de forskellige partnere for pionerguiden og antologien.

I 2017 var første destination i dette arbejde Fukushima – byen, hvor jordskælvet i marts 2011 resulterede i en atomkraftulykke, hvor kæmpe arealer i dag ligger øde hen. Her arbejdes der med etablering af Community Power, og Søren Hermansen sidder i Fukushimas New Energy Foundation, som støtter lokale energiprojekter i området. 6 år efter ulykken er lokalområdet stadig alvorligt påvirket, og folk rejser ikke længere til Fukushima. De næste partnere i KR projektet er Australiens 2 stater, Victoria og South Australia, hvor Energiakademiet mødes med politikere, deltager i kongresser og frem for alt laver workshops.

På trods af den store, geografiske afstand mellem Danmark og Australien blev Energiakademiet atter bekræftet i, at lokalsamfund over hele verden mødes med de samme, globale udfordringer: også på den anden side af kloden er urbaniseringen i fuld gang.

Det er en stor, næsten uimodståelig kraft, som trækker folk ind til byerne og resulterer i landområder, som mister deres autonomi. Den tilbageblevne befolkning længes efter handling, men ved ikke, hvor de skal starte, og derfor var genetableringen af det lokale ejerskab et centralt element i de workshops, som akademiet holdt i Australien.

Vi startede samme sted, hvor Samsø befandt sig for 20 år siden, ved at lave en master energiplan, som skabte helhed og retning for borgerne, og bad dem om at sætte ord på deres udfordringer, successer og fejl. Derfra kom vi med konkrete værkstøjer til at igangsætte forandringen, og muliggøre den ofte uoverskuelige proces det kan være at gå fra tanke til handling. Australien er et land med en stærkt centraliseret energidistribution baseret på kul, og implementeringen af vedvarende energi er en af måderne hvorpå australierne i disse områder kan genoplive samfundene og tage kontrol over deres egen situation.  

Nogle af de mennesker, vi mødte i Australien, kendte vi på forhånd, andre ikke. I alle møderne med lokalbefolkningen lagde vi dog lige stor vægt på den menneskelige faktor, som også spiller en essentiel rolle i vores tilgang til grupperne: hvem er de? Hvilke følelser går de rundt med? Hvordan er stemningen? Disse afkodninger hjælper os med at give grupperne de redskaber, som passer til lige netop deres situation.