Open Close

ENERGIAKADEMIETS KOMMUNIKATIONSPLATFORM GROR I TAKT MED AT OPGAVER OG AKTIVITETER EFTERSPØRGES

Samsø Energiakademi har på 20 år udviklet en kommunikationsplatform, som er blevet bred og mangfoldig i dens kommunikationsformidling om konsekvenserne af klimaforandringerne.

Kommunikationen handler i Energiakademiets opdrag om blandt andet at skrive og planlægge møder, der tager højde for demokratiet og folkeoplysningens tilgang”.

I dag har Energiakademiet en stor og vigtig erfaringsbank om det at kommunikere om vedvarende energiløsninger. Energiakademiet er hverken et reklame- eller mediebureau, men vores partnere og “kunder” vil stadig gerne lære hvordan vi kommunikerer på Samsø med Energiakademiet som afsender.

Læring og oplysning, når der skal besluttes!

Forleden ringede Odder kommunes tekniske afdeling. De var ganske begejstrede efter at have besøgt Energiakademiet og oplevet den måde, vi planlægger og afvikler møder på.

De spurgte blandt andet ind til hvordan og hvorfor vi anvender grafisk facilitering på større borgermøder. De spurgte også ind til vores oplevelsesbaserede kommunikationsmøder, hvor vi blandt mange metoder benytter en tilgang udviklet af en af vores sommer guider, Mads Hermansen.

Han fandt engang på at lave en model af øen Samsø ved at skære en træplade ud i 1 meter gange 1 meter, og male den grøn. Herefter byggede han 11 landmøller i flamingo på 20 gange 20 cm, og klippeklistrede 4 af vores fjernvarmeværker. Når grupperne så ankom, placerede han alle gæsterne i en cirkel og inviterede dem med på en rejse, hvor de på egen krop kunne mærke hvor stor en udfordring det er at nå til enighed om hvordan man placerer 15 større energianlæg på Samsø. Det hele foregik i en uformel stemning, hvor alle havde lyst til at stille spørgsmål.

Møder og oplevelser skal kunne mærkes!

Det glemmer grupperne aldrig, for uden at kende hinanden bliver de klogere på hvor svært og hvor kompliceret en opgave det er for både borgere og myndigheder at forandre og udvikle teknologi, ressourcer og økonomi i en og samme beslutning. Den oplevelse ville Odde kopiere, og teknisk afdeling spurgte om de måtte tyv stjæle den. Selvfølgelig måtte de det!

Det er ved at benytte sådanne metoder at Energiakademiet i 20 år har holdt fokus på at kommunikere til så forskellige områder som civilsamfundet, brancher inden for teknologi og håndværk, offentlige og politiske systemer, banker og fonde, samt udenlandske interessenter og besøgende.

Ikke nogen lille mundfuld at håndtere for en lokal og forholdsvis lille organisation med 7 fuldtidsansatte og 4 til 5 timeansatte.

Samarbejde

I de 20 år er Samsø kommune og Energiakademiet måske blevet som Alfa & Omega.

Betydning:
(Græsk). Alfa og Omega er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. Alfa, eller den udstrømmende energi, spiller sammen med Omega, som er den indstrømmende energi, og begges forenes de i den oprindelige enhed.

Energiakademiet og Samsø kommune er igennem årene blevet langt tættere samarbejdspartnere, og det har en meget stor værdi på både troværdighedsbarometeret og det økonomiske incitament i forhold til nutidige projekter og Samsøs fremtid.

Økonomi og opstartspenge er stimuli for borger og lokalsamfund

Når Samsø i dag skal søge tilskud eller projektpenge, ved omverdenen godt at Samsø har nogenlunde styr på det interne samarbejde. Omverdenen ved også at vi har erfaring med at kommunikere internt og eksternt. Energiakademiet leverer til tiden, og ofte leveres der mere end vi behøver. Det skal vi på Samsø huske og være mere end glade for, da det gavner vores fælleskab på den lange bane.

God kommunikation afføder loyalitet og gennemsigtighed om hvad der skal til for at Samsø bliver et levende sted at bo og virke. F.eks. har projekter, der ligger uden for Energiakademiets fagområde, måske en anden adgang og mulighed for at kunne søge økonomisk støtte, fordi Samsø gennem 20 år er blevet kendt for sine pålidelige projekter ved at være Danmarks vedvarende energi Ø?

Fra hånden på kogepladen til den solide historiske fortælling

Fra sladder til fakta og lysten til at formidle den gode historie. Her er det vigtigt at nævne og takke alle jer frivillige på Samsø, som utrætteligt stiller op og åbner både hjem, fjernvarmeværker, vindmøller og golfbane for at vores omverden kan blive langt klogere på den energiomstilling, som finder sted på Samsø. Den findes lige HER, og den er virkelig. Et stort tak!

Energiakademiet arbejder hele tiden med at løje stemningen på Samsø, og det er lidt som at have hånden på kogepladen. Det gøres for at sikre at kommunikationen bliver så troværdig som mulig, så vedvarende energi og bæredygtig omstilling er inviterende og inkluderende. Her skal der være plads til konstruktiv kritik med tydelig afsender og modtager på. Kommunikationen sker ofte i det fysiske møde, som gør det lettere at forstå hvad konsekvenserne af vores beslutninger betyder på den korte og lange bane.

Kommunikation er en stor del af det vi arbejder med

Energiakademiets formål med at arbejde med konsekvenserne af klimaforandringerne er over årene vokset til en hel fornuftig forretning, som tilfører Samsøs lokaløkonomi en hel del til den samlede, lokale husholdning.

Kommunikationsplatformen på Samsø Energiakademi arbejder dagligt med hvordan der kan fortælles og skrives om konsekvenserne af klimaforandringerne, og om hvordan folk forstår og modtager fakta.

Missionen er at kommunikationsplatformen de næste to år vil undersøge og analysere hvem Energiakademiets og Samsøs omverden er.

VORES UNDERSØGELSE VIL INDEHOLDE SPØRGSMÅLENE:

  • Flytter folk til Samsø grundet øens status som Danmarks vedvarende energi Ø?
  • Hvem besøger Energiakademiets digitale platforme, og hvad søger de?
  • Hvem er Energiakademiets målgrupper, hvorfor kommer de til Samsø, og hvorfor inviteres Energiakademiet ud i verden til bl.a. at udvikle partnerskaber og netværk, som afføder nye projekter, der er med til at give os det daglige brød?

Den kommunikationsanalyse vil gøre at vi på Energiakademiet bedre kan imødekomme udbud og efterspørgsel.

I det næste stykke tid vil Energiakademiet invitere dig med på læsestof som bringes i Samsø Posten, der forhåbentligt kan give dig indblik i hvad der arbejdes med og hvor udfordringerne ligger. Det gør vi fordi Energiakademiet gerne vil blive klogere på hvad og hvordan vi fortæller om både Samsø og Energiakademiet.