Open Close

Sommerserie: Hvad er Samsøs fortælling?

Hvordan så Samsø ud dengang bæredygtighed og klima ikke var en del af øens handlinger og historiefortælling – hvad optog samsingerne, hvordan så hverdagen ud, og hvilke fælles drømme tog vi ansvar for at få realiseret?

Man kan ikke bevæge sig fremad uden at kende fortiden, og derfor arbejder Energiakademiet med at opdage hvor der er liv og kerne som gir os mod til at fortælle de gode historier om Samsø. Med hjælp fra Samsø Egnsarkiv er vi dykket ned i dels den første årgang af Samsø Posten, som den så ud den 20 juni 1906, og dels i en sommerudgave af avisen fra 1962, for at få et tidsbillede af øen for 112 år siden, og ’midtvejs’.

Vi vil her forsøge at give dig et tilbageblik og se hvor meget der kan ske på 112 år og koble det med grunden til at Samsø i dag kan kalde sig Danmarks vedvarende energi Ø og 100 % selvforsynende med vedvarende energi.

Allerede i 1906 var smedene på Samsø på forkant. Uden dem var Danmarks vedvarende energi Ø ikke blevet så stor en succes. Den opgave, de påtog sig dengang og nu, er en af grundtonerne i kernefortællingen:

Kernefortællingen er båret af andet end fortiden, den er i høj grad båret af det, der sker lige nu, i dette øjeblik for dig og mig, vores børn og alle dem, vi ikke kender endnu. Indvirkningen ligger måske skjult i vores celler og sanglinjer, som over tid bliver fremkaldt til en fælles fortælling om Samsø som et godt sted at være.
Som en Præmie-Gaade, der blev bragt i avisen i 1906:

Samsø har sejret igennem mange 100 år, grundet mangt og meget. Det står lysende klart, når vi tager os lidt tid til at læse imellem linjerne på artikler fra Egnsarkivet og Samsø Postens lange. seje træk. Man havde blik for det praktiske, for hinanden og for råvarerne, og man fornemmer et fællesskab, der i hverdagen arbejder hårdt og stabilt. Altså et landsbrugsland, som løftede i flok grundet sund fornuft.

Samsø Energiakademi arbejder dagligt med konsekvenserne af klimaforandringerne Derfor er det sigende at man i Samsø Posten bragte nyheden om et skybrud i Århus tilbage i 1906. Allerede dengang betød vejrfænomener forsinkelser og ventetid:

Go sommer! Og der kommer flere sommerhistorier fra Samsø Energiakademi.