Open Close

Hvor bli’r kulstoffet af?

Et nyt projekt skal undersøge kulstoffets vej gennem vores samfund på Samsø, og hvor det især ender som drivhusgasser. Det er ikke kun ved energiforbrug til opvarmning, el og transport, at kulstof udledes som drivhusgas. Den organiske omsætning i jorden spiller også en stor rolle i drivhuseffekten.

Det er de to forskere Sven Erik Jørgensen og Søren Nors Nielsen, der i samarbejde med Energiakademiet står bag det videnskabelige projekt, støttet af Villum Fonden. Kontakt Søren Nors Nielsen for mere information:

Vi håber, at vi med dette projekt bliver klogere på, hvor det er vigtigst at sætte ind for at reducere Samsøs udledning af drivhusgasser.

Leave a comment

All fields marked (*) are required