Open Close

Energiinstituttet er et dynamisk arkiv for bæredygtig udvikling

Hvordan har Samsø omstillet sig til at blive Danmarks Vedvarende Energi-Ø? Hvordan starter man energiprojekter op i andre lokalområder? Hvem kan man tale med, og hvilke kommunikationsværktøjer skal i brug for at borgerne tager ejerskab for den bæredygtige udvikling? Samsø Kommune, Energiakademiet og øens beboere har de erfaringer, og nu er data fra 17 års bæredygtig udvikling digitaliseret og frit tilgængeligt på nettet. Det hele findes i Energiakademiets nye webbaserede, dynamiske arkiv Energiinstituttet.

Det digitale arkiv indeholder information om alternativ energi, bæredygtig omstilling og involvering af lokalbefolkningen fra Samsøs komplette omlægning til vedvarende energikilder på 10 år. Desuden samler arkivet erfaringerne fra vejen mod at blive ”Fossilfri Ø”, der sigter mod at gøre Samsø uafhængig af fossile brændsler inden 2030.

Viden og data fra de mange internationale projekter, som Energiakademiet gennemfører med samarbejdspartnere fra eksempelvis Fukushima i Japan, Texas i USA, Kufunda i Afrika og mange andre dele af verden bliver også samlet i arkivet. Det samme gør dokumentationen fra projekterne med EU, Region Midtjylland, Energifonden, Klima-, Energi og Bygningsministeriet og mange andre aktører. Arkivet lanceres i første omgang på engelsk, på grund af det internationale indhold.

”Vi har længe ønsket at gøre det lettere at tilgå erfaringerne fra den bæredygtige udvikling på Samsø. Nu er data samlet og kategoriseret, så alle kan hente dem ned og arbejde videre med dem i andre lokalområder,” siger direktør Søren Hermansen i forbindelse med lanceringen.

Arkivet er åbent for interesserede på http://arkiv.energiinstituttet.dk/. Energiakademiets mål er, at arkivet skal fungere som værktøj til universiteter, virksomheder, politikere, embedsfolk og ildsjæle i andre lokalsamfund, der har fokus på bæredygtighed og energiomlægning.

Fra at være Danmarks vedvarende Energi-Ø, er Samsø godt på vej med den nye 2.0 strategi, der er udviklet i samarbejde med lokalbefolkningen. Strategien indeholder tre missioner, som peger frem mod 2030, hvoraf Energiakademiets ene fokusområde er ”udvikling og undervisning med afsæt i bæredygtighed”.

Leave a comment

All fields marked (*) are required