Open Close

Nyhedsbrev nr 10

Introduktion

Af Søren Hermansen – Direktør, Samsø Energiakademi

samsc3b8-5-of-11

Akademiet ånder ud efter et hektisk efterår.

Der har være mange gæster og det har ikke bare været strøgturister der er nysgerrige og som kigger ind og ser en af vores fine film på de 5 videoskærme eller som sætter sig med en medarbejder og får en snak om huset derhjemme eller om arbejdspladsen der er begyndt at se på energiforbruget.

Huset har fundet en form hvor vi får daglige gøremål og gæster til at gå op I en højere enhed. Energiakademiet er det international forsamlingshus vi drømte om!

Vi har de mest fantastiske gæster udefra og de mest loyale lokale arbejdsgruppemedlemmer man kan ønske sig!

Den fossilfri-ø er igang, men det er svært! Økonomien er strammere og teknologierne er rykket et hak op i forhold til de projekter vi lavede I VE-Ø dagene.

Derfor er det fantastisk vi har et godt team på akademiet og at Samsø Kommune har en politisk plan for fossilfri-Ø således øen stadig er at regne for Danmarks Vedvarende Energi-Ø.

LOKALT

Nyt fra Bestyrelsen

En formand takker farvel Som Olesen-bandens Yvonne sagde: Der kommer et tidspunkt i enhver kvindes liv… og det tidspunkt er kommet for mig til at sige farvel og tak. 7 spændende år som formand for Samsø Energiakademi. Læs mere om bestyrelsen

Energiakademiet lukker skoletjenesten, da bevillingen stopper fra Energifonden i 2014

Af projektleder Malene Annikki Lundén Kategori uddannelse. Tjenesten har været et tilbud til de lokale skoler og de mange lejrskoler som besøger Samsø. “Energiakademiet har kaldt skoletjenesten Energi Camp og Energy Safari.“VI stopper imens legen er god“ Samsø Energiakademi har igennem syv år undervist ca. 9000 skoleelever. Energi Camp har styrket bevidstheden blandt skoleelever i alle aldre om energiens centrale rolle i det nutidige liv. Campen har undervist i hvordan energi udvindes, omdannes og anvendes samt konsekvenserne af disse processer. Det har været en fornøjelse, og vi har haft rigtig mange søde og dygtige elever, som vi ved bliver gode ambassadører for Samsø som Danmarks vedvarende energiø. Energifonden som har støttet skoletjenesten hele vejen, stopper bevillingen 2014. Læs mere

Energitjek i butikker

Af Projektleder Jan Jantzen og Michael Kristensen Kategori: Fossilfri Ø Der er mange penge at spare ved at få besøg af Samsø Energiakademi. På Samsø er der fundet rigtig mange besparelser, som sparer både butikkerne og klimaet. Det er meget lavpraktisk og tager ikke lang tid at få tjekket sit varehus eller bank eller dagligvarebutik. Læs mere

Smagsprøver på en ph.d.-afhandling om Samsø

Af ph.d. studerende Irina Papazu Kategori: Uddannelse. Det er ikke meget tid jeg har tilbragt på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, siden jeg begyndte at arbejde på min ph.d.-afhandling om Samsøs transformation til et lav-emissionssamfund. Læs mere

Biogas på Samsø – en del af et cirkulært ressourcesystem

Af Projektledere Trine B. Stoltenborg og Flemming Kristensen Kategori: Fossilfri Ø Modelsamfund, samarbejde og innovation Samsø Energiakademi arbejder sammen med en lang række aktører på en analyse af mulighederne for etablering af et biogasanlæg på Samsø. Læs mere

NATIONALT

Energitjenestens fremtid

Af Projektleder Michael Kristensen Kategori: Fossilfri Ø. I august mødtes de fem medarbejderne fra EnergiTjenesten Øerne for at snakke om fremtidige udfordringer og fælles samarbejder. Inviteret var også Søren Hermansen til at komme med inspiration og gode indspark. Desværre ser fremtiden ikke så lys ud, da det er besluttet, at Energifondens midler til basisbevilling bortfalder fra starten af 2015. Dette betyder konkret på øerne, at der ikke længere er timer til gratis personlig rådgivning. Der arbejdes dog stadig på højtryk for at sikre den fortsatte eksistens af vores lokale kontorer. Læs mere

Kulturhovedstad 2017 – Bæredygtighedsoperatør

Af Projektledere i Århus Afdelingen: Trine B. Stoltenborg, Flemming Kristensen og Peter Christensen Kategori: Partnerskaber Aarhus er, som mange bekendt, Europæisk Kulturhovedstad i 2017, og arbejdet med at skabe en enestående oplevelse for borgere og besøgende på vej mod 2017 er i fuld gang. Samsø Energiakademi er valgt til at rådgive Fonden 2017 om borgerinvolvering og bæredygtighed. Samsø og Akademiets store netværk styrker således den europæiske dimension i 2017. Læs mere

Nordisk Pilot Uddannelse

Af projektleder Malene Annikki Lundén Kategori uddannelse. Nordisk Pilotefteruddannelse er støttet af Nordisk Ministeråd. Samsø Energiakademis uddannelsesafdeling er med i en ressourcegruppe i Norden, som har arbejdet med hvordan der kan udvikles alternativer til at fremme udvikling af bæredygtige uddannelser med global bevidsthed om bæredygtighedens tre understøttende søjler: økonomisk udvikling, social udvikling og beskyttelse af miljøet.To af de fire moduler i den nordiske pilotuddannelse er afholdt. Opstarten var i Oslo, Norge, med tematikker omkring naturfaget i folkeskolen som almendannende, og omkring hvordan studerende og undervisere kan forny og udvikle undervisning til flere forskellige målgrupper og differentierede samfundsgrupper. Læs mere

GLOBALT

Danske og udenlandske studerende arbejder med bæredygtig udvikling.

Af projektleder Malene Annikki Lundén Kategori uddannelse.Det skaber turisme og omsætning på Samsø Energiakademi. Vi oplever rigtig stor efterspørgsel fra universiteter og studerende, der vil til Samsø. Vi afviser mange, og andre melder fra når de finder ud af hvad der er af økonomiske omkostninger. Dem der finder midlerne, kommer for at undersøge historien om tilblivelsen af Danmarks vedvarende energiø. De vil alle gerne interviewe ildsjælene og stakeholders bag projektet, og undersøge om den gode historie om Samsø som bæredygtigt modelsamfund er rigtig. Energiakademiets undervisningsafdeling har igennem syv år haft ca. fire individuelle studerende om året fra hele verden. I alt 24 studerende. Læs mere

Hvordan øges lokalt ejerskab og ansvar i bæredygtige projekter?

Af daglig leder Michael Larsen Kategori: Satellitøer. 12 projektpartnere i EU-projektet SMILEGOV om bæredygtig udvikling på øer mødtes 2. oktober på Energiakademiet til en en-dags workshop. Deltagerne blev her introduceret til mødekoncepterne shared space/open space. Læs mere

Biogasprojektet Implement afsluttet

Af Projektleder Peter Christensen og Projektleder Trine B. Stoltenborg Kategori: Satellitøer Kategori: Fossilfri Ø. Energiakademiet har været ansvarlig for udviklingen af en digital erfaringsmanual, der sætter fokus på den svære kunst at involvere borgerne på en god måde. Samsø Kommune har også deltaget i Implement, hvor især kommunens nye gas færge har været omdrejningspunkt. Sammen med Energiakademiet vil kommunen bruge det gode forarbejde i Implement i bestræbelserne på at etablere et biogasanlæg på Samsø, der bl.a. kan levere biogas til færgen. Samsø Kommune og Energiakademiet deltager samtidig i udviklingen af Implement’s efterfølger, der går under arbejdstitlen Biogas 2020. Læs mere

Japan og Danmark og Samsø rykker for vildt !

Af Søren Hermansen – Direktør, Samsø Energiakademi Kategori partnerskaber. Der er etableret et Energiakademi i Japan! Samarbejdet er etableret i overensstemmelse med Samsø Energiakademi og Søren Hermansen sidder for akademiet i den japanske styregruppe! Nu er der kommet flere med i netværket. PAL systems er en japansk andels indkøbsforening der formidler økologiske varer. PAL vil nu til at sælge grøn energi! Lokalsamfund kan få hjælp til at organisere indkøb i en form der ligner dansk andels organisering – Japanerne kalder det Community Power. Læs mere

Presse og nyheder på medier.

Fransk TV Arte

Canada Grønt TV

USA Artikkel Huffingtonpost

USA Atikkel ECOWATCH

VIGTIGE DATOER FOR MØDER OG KONFERENCER:

Symposium – From best to next practice: 18.3 – 20.3 2015. Sted: Energiakademiet Samsø. 5 pladser til studerende – 40 pladser ialt. Pris 2000 dkr studerende – Pris 5000 dkr for alle andre deltagere. Tilmelding: Først til mølle !

Konference – WOLFS – 40 deltagere – 26.6 – 27.6 2015 Sted: Energiakademiet Samsø. Pris 4000 dkr Tilmelding.Først til mølle !

3 comments

  1. Nyt på Energiakademiet.dk (translation available): Nyhedsbrev nr. 10 – http://t.co/Csoof1qKES http://t.co/9zQbRs2DNm

  2. RT @EnergiAkademiet: Nyt på Energiakademiet.dk (translation available): Nyhedsbrev nr. 10 – http://t.co/Csoof1qKES http://t.co/9zQbRs2DNm

  3. Ib Foder Ib Foder siger:

    Newsletter no. 10 http://t.co/Gu227zno8y Japan and Denmark and the Island Samso is moving.

Leave a comment

All fields marked (*) are required