Open Close

Kom til Åbne sommer arrangementer på Akademiet

Aktivitets kalender for Energiakademiet 


“Ingen tilmelding”
Pris: 100 kr – Kaffe – eller et glas vin – Betales ved døren kontant eller swipp” Alle arrengementerne starter kl 19.00 til 21.00″
Sted: Samsø Energiakademi – Strandengen 1 Ballen – 8305 Samsø”
Ring hvis du vil vide mere om møderne 87921011″

INTRO!

Samsø Energiakademi har inviteret en lille del af Samsøs mange historiefortæller til at medvirke med deres uformelle bud på hvordan går det på Samsø ? “Hvordan er det at leve og virke i et lokal samfund ? “ Hvordan er det at bo og arbejde på Samsø både sommer og vinter ? ” Hvad oplever en fritids Samsing på Samsø ? “ Hvordan oplever turisterne deres møde på Samsø ?” ” “ Hvad sker der ude i verden, hvad kan Samsø lære af det ? “”

Sommermødernes formål er at komme i tættere dialog og samspil med Øens turister & Lokal befolkningen. Hvad kan der ske når vi mødes uformelt og bliver inspireret af historiefortællerne små og store fortællinger fra Samsø.”

16. Juli: OPLÆG fra Indisk Verdens universitet “Brahma Kumaris”
” Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet er en international, ikke-statslig organisation med åndeligt hovedsæde i Mt. Abu, Indien med over 7.000 centre i 103 lande, territorier og øer. Som undervisningsenhed har det i dag mere end 800.000 faste studerende, som søger at styrke deres evne til at leve ud fra deres højere selv og forbedre deres bidrag til samfundet gennem åndelig uddannelse og refleksion.”

Vært Malene Lundén fra Samsø Energiakademi
Oplægsholder Energi Pioneren Joachim Golo Pilz & Sonja Ohlsson Kbh”

20. Juli: Samsø Historie(r) “
På Energiakademiet inviterer vi til aftenarrangement, hvor temaet er Samsø historie(r). Vi glæder os til en hyggelig aften med gode historier og sommersange. Aftenens fortællere er Marcel Meijer, Ole Kæmpe, Nis Møller og Michael Larsen.

Historie fortællerne Marcel Meijer,- Borgmester – Ole Kæmpe,- Skolelærer – Mi- chael Larsen,- Arkitekt og Nis Møller,- Pensioneret Ingeniør.”

5. August: Klima aflad kom og skrift din udledning “

Har du styr på dit klima?
Alle aktiviteter bruger energi – og forbrug skaber CO2
Naturligvis!! Men hvad så med klimaet?
Kom og få talt om dine synder – en aften med Samsø Erhverv

mød: Mette Løkke – Erhvervs og Turist Chef (landmand og vindmølle ejer)
Irene Lassen Kommunalbestyrelsesmedlem, formand for erhverv og bosætning. ( fyrtårns bestyrer -markedsføring turisme)
Søren Hermansen Direktør Samsø Energiakademi. (andelshaver, professor,lystfisker)

11. August: NA med TUR til den gode historie “

For Naturens, Vores – eller Guds Skyld!?
Vær med til at udforske 3 perspektiver på natur på Samsø

Forskellige udgangspunkter giver forskellige perspektiver.
Sammen med dig folder vi temaerne ud i billeder, diskussion og sang.

Historie fortællerne Michael Kristensen,- Energi vejleder Samsø Energiakademi – Bjarne Mandstrup;- Naturvejleder Samsø kommune- Søren Steensgård;- Tekniskforvalt- ningschef.”

18. August: KULT med TUR til den gode historie

DEN GODE HISTORIE OM SAFT KRAFT OG VIRKETRANG .

Kultur – Politik og Kunst formidlet i en uformel stemning med et perlende humor

Møde John Engelbrecht & Henrik Moose & Henrik Kjær & Malene Lundén

Oplev en forsmag

Energiakademiet byder på kaffe og the og et glas vin til de lystige.

Historie fortællerne John Engelbrecht,- Filosof- Henrik Mose,- Kulturchef – Henrik Kjær formand og kommunal bestyrelsesmedlem- Malene Lundén Projekt- leder for undervisning og kommunikation på Samsø Energiakademiet.

Leave a comment

All fields marked (*) are required