Open Close

Samsø Kommune er klar med gennemførlighedsstudiet om

Samsø Energiakademi har været en afgørende aktør for den grønne omstilling og udvikling er lykkes.  I dag kan du læse et sammendrag i rapporten om hvordan biogas måske kan bliver en af Samsøs fremtidige drivmiddel i den kollektive transport sektor lokalt.
Læs hvad er EUDP-støttede projektet: Biogas til transport på Samsø.
Hvis du som borger på Samsø er interesseret i rapportens indhold, kan du finde den på Samsø Bibliotek,hos Samsø Kommune og Samsø Energiakademi.
Rapportens titel BIOGAS TIL TRANSPORT.
Kom forbi og spørg efter den 
Det er en fornøjelse at dykke ned i det omfattende undersøgelses materiale, som er iværksat af 7 partnere som er Nær energiTeknologisk InstitutMinor Change GroupÅlborg Universitet Plan Energi – Energiakademiet og projekt ansvarlige  V/ Uffe Vinther Kristensen ansat i Samsø kommune.
Hvis du vil vide mere er samtlige rapporter og undersøgelser samlet på Samsø kommunes hjemmeside
Den overordnede konklusion er af studiet:  ”Anbefalingen fra parterne bag gennemførlighedsstudiet er at gå videre med at afsøge muligheder­ne for at etablere en biogaskæde på Samsø, da det vurderes der er en god balance mellem biomasseressourcer, biogasproduktion og aftag af biogas til eksempelvis Jyllandsfærgen.
Hvad var det der skete
Samfundet Samsø er i dag 100 % selvforsynende med alternativ energi. Samsø og Samsingerne ejer og sælger den energi som produceres hovedsagligt fra vind sol og biomasse.
17 års succes i energi omstilling er kommet for at blive.
Fossil uafhængighed er kommet for at blive
Samsø Energiakademi udviklede helt tilbage i 2011 en ny vision om at blive fosil uafhængige 20 år, før resten af Danmark.
Ikke kun en løsning men mange retninger
Måden og metoden den nye vision blev planlagt og iværksat ud fra, var at alle sektorer i lokal området skulle høres og medvirke til at undersøge hvor mange retninger der var tilstede. Energiakademiet vidste at der ikke kun fandtes en løsning på omstilling til andre alternativer, men at der i undersøgelses fasen skulle være plads og råderum til at overskue helheden i de mange affødte visioner der kom fra Øens befolkning og Øens erhvervs liv.
Derefter vidste SEK også på baggrund af 10 års energiudvikling, hvilke områder der skulle i spil og hvilke der var udfordret, med baggrund i 10 års evalueringens rapporten , Samsø kommune tog den modige beslutning at omstille infrastrukturen som er et helt afgørende greb i at udvikle transport sektoren.Samsø Kommune har nu købt en ny færge som idag sejler på LNG gas. Så kan Samsø i fremtiden iværksætte en biogas produktion ?
Teknologi og adfærd kobles i 2009
Et citat som jeg har lånt fra UK lyder at “vi sår utopier og høster virkelighed” Sagt af pionere på området inden for social innovation Geoff Mulgan som arbejder at definere hvad er sociale eksperimenter.
Fælleskabet Samsø skulle med på råd. Et eksperiment og en ny måde at samskabe. Er B.la om hvilken drøm var tilstede HER OG NU, derfor inviterede energiakademiet til Seminar Samsø 2.0 på Flinchs hotel i Tranbebjerg tilbage i 2011.
Social innovation et nyt fænomen
Samsø Energiakademi definerede seminaret som et B.la mange tiltag som ligge inden for feltet social innovation. Ud af dette seminar voksede visionen om at Samsø skulle være fosil uafhængig Ø.
Hvad tror vi på
Energiakademiet har i 5 år arbejdet med hvordan og hvilke parameter som er afgørende for at landmænd, andre erhverv og borgerene på Øen forsætter med at have ejerskab. Ejerskabet er det bindemiddel der stimulere nye muligheder for at Samsø er et dynamisk samfund og tør vælge hvilken adfærd de tror på.
Fornuft og solid økonomi
Fra Danmarks vedvarende energi Ø til at havde omstillet hele befolkningens tankegang eller den enkeltes tankesæt. B.la via borger processer hvor der bevidst arbejdes med at gå på tværs af sektorerne og skabe tillid til at de teknologier der er tilstede er fornuftige og afprøvet  i forhold til det lange sigte.

Leave a comment

All fields marked (*) are required