Open Close

SEK levere undervisning til voksenundervisere fra EU.

Samsø Energiakademi slog dørene op da undervisnings projektet “MoveMakers” som er støttet af EU rammeprogram Erasmus plus rettede henvendelse om et besøg på Samsø. MoveMakers henvendte sig fordi de var nysgerrig på hvordan energiakademiet bringer erfaring og viden til læring. MoveMakers havde valgt energiakademiet for at lære, hvordan der arbejdes med ledelse i læring. De var nysgerrige på hvordan SEK omsættes erfaringer til data og ind i næste led og hvordan der testet undervejs og hvad kan andre lære. Hvordan udformes der et produkt.Alt dette kalder vi social innovation.Movemakers ankom til Samsø og her mødte de  Mary Alice Arthur og Malene Lundén, som står for udvikling af undervisning. Mary Alice er en af verdens førende inden facillitering og proces afvikling. Malene Lundén inviterede Move Makers til at teste energiakademiets næsten færdige produkt, som er 2 samfunds modeller der skal og kan fungere som dialog og reflektions værktøj, der sætter nye retning. Dialog og reflektions værktøjet anvendes på deltagernes MoveMakers egne projekter. Forløbet og processen gik over alt forventning. Samsø  nye guide HER fik solid information på hvad der virkede og ikke virkede. Guiden HER er klar den 1.3 2015 og er at finde på SEK hjemmeside.

MoveMakers er en legeplads for læring og eksperimenter for lærere der arbejder med voksenuddannelse i praksis.
MoveMakers opfordrer og motivere praktiserende lærer i uddannelses systemet til at tage dristige og innovative skridt i planligningen af deres arbejde og rammesætninger.

Hvis du vil vide mere om MoveMakers

MoveMakers arbejder med følgende værdier.

● skabe og vise alternative måder at lære for at aflære i uddannelsessystemet ;
● motivere til at fremme dristige initiativer , store mennesker, innovative ideer , værktøjer og historier om meningsfuld forandring og læring;
● co- skabe inspirerende læringsrum, således at vi har mod til at dele vores erfaringer , eksperimentere og afprøve nye prototyper.

Leave a comment

All fields marked (*) are required