Open Close

Archive for 11/2017

  • Du inviteres til oplæg om en kulturel kortlægning af samtaler om biogas på Samsø

    Sarah er etnolog og studerer en kandidat i Anvendt Kulturanalyse på Københavns Universitet og hun har udført en etnografiskundersøgelse af samtaler om biogas for Energiakademiet.