Open Close

Fossilfri Ø

Samsø skal være helt fri for brug af fossile brændstoffer. Efter succes med at gøre øen 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, har Samsø brug for en ny udfordring, og dette er næste skridt.

På denne side kan du læse om udviklingen med at udskifte kul, olie og benzin. Projektet og siden er under konstant udvikling, og dette er kun begyndelsen. Der er blandt andet formuleret syv målsætninger i forbindelse med planen, som du kan læse mere om herunder.

Læs folder om Fossilfri Ø:

Lundén, M and Larsen, G

(2014)

Energy Academy Info Folder — Energiakademiet info folder.

Discussion Paper.
The Energy Academy.

[img]

Preview


English | Text

Folder DK_v12_FINAL.pdf

Download (749kB)

| Preview

  [img]


  Danish | Text (Dummy file. The main file is bilingual.)

  Language.txt

  Download (64B)

    Abstract

    The Energy Academy opened in 2007 and is built by local craftsmen. The house is a demonstration and meeting place for local citizens, guests and visitors with an interest in sustainable energy, community power and sustainable development. The Academy is also an organization working on many different projects related to the continuous development of Samsoe and on Samsoe becoming a fossil free island by 2030. This work requires focus on ‘next practice’ as well as ‘best practice’. The Academy has an ongoing exhibition and arranges workshops, conferences and courses. Each year 5000 scientists, companies, politicians, journalists, school children and energy tourists from all over the world visit Samsoe to see the sustainable energy island and learn from the local experiences. — I 2007 åbnede Energiakademiet, som er tegnet af Arkitema og bygget af lokale håndværkere. Stedet er et demonstrations- og forsamlingshus for lokalbefolkningen og for gæster med interesse for vedvarende energi, ‘community power’ og bæredygtig udvikling. Energiakademiet er også et projekthus og har mange forskellige opgaver i forhold til fortsat at udvikle Samsø og blive fossilfri ø i 2030. Det kræver fokus på både ‘best practice’ og ‘next practice’. Akademiet har en fast udstilling og arrangerer workshops, konferencer og kurser, når 5000 forskere, firmaer, politikere, journalister, skoleelever og energiturister fra hele verden hvert år besøger Samsø for at se den vedvarende energi-ø og lære af de lokale erfaringer.

    Item Type: Monograph

    (Discussion Paper)

    Creators:Lundén, M and Larsen, G
    Projects:Samso Energy Academy — Samsø Energiakademi, Renewable Energy Island — Vedvarende Energi-Ø, Fossil Free Island — Fossilfri Ø
    Date Deposited:26 Jan 2015 08:25
    Last Modified:26 Jan 2015 08:25
    URI:http://arkiv.energiinstituttet.dk/id/eprint/504

    Actions (login required)

    View ItemView Item

    Find på Energiinstituttet

    Målsætning 2015-2030

    vision
    UDSTILLINGSVINDUET: At udbygge Samsøs rolle som udstillingsvindue for dansk viden og erfaring med at indarbejde et energisystem – uden anvendelse af fossile brændsler og samtidig vise, hvordan energieffektive løsninger kan indføres i samfundet.

    FORANKRINGEN: At sikre den fortsatte forankring af de tiltag, der igangsættes og stræbe efter befolkningens medejerskab til den fossil-uafhængige ø.

    MULIGHEDERNE: At gribe de muligheder der byder sig til at etablere holdbare løsninger – sædvanligvis ved anvendelse af kendt og gennemprøvet teknologi.

    INTERNATIONALT: At lære af internationale erfaringer.

    RESSOURCER: At bruge øens naturgivne ressourcer på en smart måde.

    KOMPETENCER: At etablere, vedligeholde og udvikle en smidig måde at organisere initiativerne på, så det målrettede arbejde bedst muligt gør nytte af de faglige og de menneskelige kompetencer, der er til rådighed for øen.

    Det vil vi

    det_vil_vi

    MÅL 1: Ingen fossile brændsler og drivmidler på Samsø

    Det betyder, at kul, olie eller gas til energi- og transportformål gradvist udfases frem mod 2030, således at Samsøs samlede drivhusgasudledninger vil være begrænset til at udgøre mellem 0,6-2,5 tons drivhusgasækvivalenter per person. Læs mere.

    MÅL 2: Vedligeholde og udbygge energisystem til vedvarende energiproduktion

    Eksisterende land- og havvindmøller skal løbende udskiftes og erstattes med nye og mere effektive møller. En overordnet strategi frem mod 2030 for denne udskiftning skal være på plads senest i 2015. Læs mere.

    MÅL 3: Drivmidler til transport på og til/fra Samsø bygger på vedvarende energi

    50 % af den lokale bilpark i 2020 består af elbiler – og samme år er 40-50 % af det lokale transportarbejde, gået over til at anvende biobrændstof eller andet som drivmiddel. Offentlig transport er tidligst muligt og senest i 2020 helt fri af anvendelse af fossile brændsler. Læs mere.

    MÅL 4: Arbejde for væsentlige varmebesparelser

    Det betyder blandt andet, at der inden for de første 10 år, 2020, skal ske en reduktion af varmeforbruget i vores boliger på 30 %. For erhvervslivets vedkommende skal varmeforbruget være reduceret 5 % i 2020. Læs mere.

    MÅL 5: Arbejde for væsentlige besparelser på elforbruget

    Det betyder blandt andet, at elforbruget til opvarmning i øens boliger ikke stiger i forhold til forbruget i2009 i hele perioden frem til 2030. Offentlige institutioner og erhverv i perioden frem til 2030 skal foretage el-besparelser svarende til 30 % af forbruget i 2009 frem til 2030. Læs mere.

    MÅL 6: Gribe mulighederne, når de opstår

    Ofte er det sådan, at vi ikke får øje på muligheder for at samordne idéer og tanker – og lytte til muligheder – det kunne være mulighederne for i fællesskab at sikre holdbare løsninger, der omfatter flere af Samsøs kultur- og naturressourcer. Læs mere.

    MÅL 7: Udbygge og etablere partnerskaber

    Det betyder, at potentielle partnere, der kan medvirke til finansiering af handlingsplanerne, identificeres og samles. Nabo- og lokalsamfunds-anpartsløsninger prioriteres højt. Læs mere.