Open Close

Om Energiakademiet

 

Spring til sektion:
 

Energiakademiet er

Energiakademiet er
Et samlingssted for energibesparelser og vedvarende energi

Samsø Energiakademi, er placeret nord for Ballen havn på Samsø. Akademiet er et forsamlingshus hvor øens mange foreninger afholder møder og sammenkomster.

Energiakademiet har 9 projektansatte på Samsø, som alle er øboere. De projektansatte har forskellige kompetencer inden for bæredygtig udvikling med baggrund i Samsøs status som Fossil Fri Ø 2030. Samsø Energiakademi har speciale i bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med lokalbefolkningen og Samsø kommune.

Hvert år besøger mere end 5.000 politikere, ambassadører, embedsfolk, journalister, forskere, skoleklasser og privatpersoner fra ind- og udland Samsø Energiakademi.

Interessenterne kommer fordi vi udformer oplæg og konferencer med baggrund i den viden Samsø har, via udviklingen med bæredygtigtig omstilling. På 10 år blev Samsø 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Du kan læse her hvilke projekter der er udført i VEØ-projekterne 1997-2007 med implementeringen af godkendte alternative teknologier og installationer.

Samtidigt har forskere fra danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner mulighed for at forske i konkrete energiprojekter fra akademiet.

Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Energy Agency og Energitjenesten Samsø har til huse i akademiet og udfører herfra aktiviteterne med energirådgivning til firmaer og private, rundvisninger, fagturisme, workshops og seminarer.

Energiakademiets bygning

Energiakademiet er opført ud fra økologiske grundprincipper og har et godt indeklima med naturlig ventilation. Bygningen har et minimalt forbrug af drikkevand og vi bruger regnvand til toiletskyl. Højisolering og energiruder sørger for lavt varmeforbrug og akademiet er tilsluttet til landsbyen Ballens halmfyret fjernvarme.

På tagene har vi to solvarmeanlæg som producere el og varmt vand, disse fungere som demonstrationsanlæg for husets gæster.
Der er brugt A-mærkede el-apparater og lavtforbrugende lysarmaturer, ligesom bygningens vinduer er placeret for optimalt lysindfald. Elforsyningen sker fra solceller på taget.

Til toppen

Energiakademiet tilbyder

Samsø Energiakademi har iværksat en perlerække af oplevelsestilbud med baggrund i de mange henvendelser og ønsker vores besøgende og kunder efterspørger. Vores formål er at sammensætte kundens besøg ud fra deres ønsker og formål.

Samsø Energy Tours – 1 dags ture på Samsø

Hel- og halvdags besøgsprogrammer.
Et besøgsprogram vil indeholde et oplæg om Samsø historie som Vedvarende Energi Ø og de igangværende aktiviteter på øen suppleret med en rundtur på øen til energianlæg og Ildsjæle.

For yderligere oplysninger kontakt:
Forretningsfører Jesper Roug Kristensen –

For tilbud og booking kontakt venligst sekretariatet –

Energi Safarier rundt i Danmark

Mange af gæsterne, der besøger Samsø har ofte faglige interesser, som rækker ud over, hvad der kan opleves på øen. Derfor har Energiakademiet sammen med bl.a. en række kommuner og eksterne aktører inden for turisme området udviklet det utraditionelle Energi Safari koncept, der fokuserer på andre danske erfaringer inden for miljø- og klimaområdet.

For yderligere oplysninger kontakt:
Projektleder Peter Christensen –

Uddannelse

Energiakademiet tilbyder læringsoplevelser for skole- og gymnasieklasser, der vil vide mere om vedvarende energi og bæredygtighed. Læs mere her.

Turister

Akademiet fungerer i sommermånederne som udstillingslokale for turister og andre energiinteresserede. Her er der mulighed for at få mere at vide om de forskellige energiformer, og på energistien kan du se eksempler på nogle af de teknologier som bruges på Samsø, f.eks. et mini-solcelleanlæg, solfanger og vindmøller.

Åbningstider

Sommerrundvisninger fra 16. Juni – 20. August. Hver tirsdag og torsdag fra 13.00-15.00

Hold øje med kalenderen for åbne foredrag.

Kurser og workshops

Samsø Energiakademi kan også være udgangspunkt for virksomheder der ønsker at afholde seminarer og workshops på Samsø. Et program kan sammensættes efter virksomhedens ønsker.

Konferencer

Hvert andet år afholder Energiakademiet ”From Best to Next Practice”, som er en global konference for interessenter der arbejder indenfor bæredygtig udvikling.

Oplæg

Det er muligt for virksomheder, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner at booke Energiakademiet til oplæg & forelæsninger.

Kontakt: Søren Hermansen –

Brug af Energiakademiets faciliteter

Er du interesseret i at samarbejde med Energiakademiet og har du en god idé til et arrangement der bare skal foregå i vores bygning? Du velkommen til at tage kontakt til os.
Til toppen

Bestyrelse

Bestyrelse

Se foreningens vedtægter på Energiinstituttet

Marcel Meijer
Borgmester Samsø Kommune

Ole Svenningsen Bestyrelsesmedlem 
Sekretariatschef – Ejersekretariatet, NRGi

Peder Bang Formand for bestyrelsen
Internationale relationer, Region Midtjylland

Karl Sperling Bestyrelsesmedlem 
Lektor Institut for Planlægning, Ålborg Universitet

Karen Blinchoe Bestyrelsesmedlem 
Formand for Chora Connections

Knud Tybirk Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem, Samsø Energi- og Miljøkontor

Lars Nikolaisen, Bestyrelsesmedlem
Samsø Energi- og Miljøkontor
 
Ole Hemmingsen
Formand for Samsø Håndværkerforening
 
Einar Mortensen udgår

 

Til toppen

Kalender


Til toppen