Open Close

Viden

 

Energivejledning

Energivejledning

Som ejer af en ejendom på Samsø kan man få et uforpligtende energitjek af sit hus. Energitjekket består typisk i, at en energivejleder fra Samsø Energiakademi besøger kunden. Med udgangspunkt i husets isoleringsmæssige tilstand, opvarmningssystem, el-forbrug m.v. kommer energivejlederen med forslag til:

  • Hvor der med fordel kan efterisoleres og skiftes vinduer m.v.
  • Hvilket supplement f.eks. solvarme der med fordel kan etableres.
  • Hvilket alternativt opvarmningssystem der kan etableres som erstatning, f.eks. for et gammelt oliefyr.
  • Gode råd til el-besparelser.
  • Gode råd til varmebesparelser.

læs om mulighederne for tilskud til energirenovering her

Hvis du gerne vil have et energitjek, kan du kontakte energivejleder, Michael Kristensen på 8792 1015 eller pr. mail:

Til toppen

Samsø Energi- og Miljøkontor

Samsøs vedvarende medlems forening eller NGO hedder Samsø Energi- og Miljøkontor. Foreningens formål er at give borgerne information om vedvarende energi og udbrede kendskabet til Samsø som 100% Vedvarende Energi Ø.

Som medlem af SEMK får du:

  • Bladet “Vedvarende Energi- og Miljø” sendt til din adresse 6 gange årligt. Læs mere om bladet her
  • Mulighed for at deltage i medlemsarrangementer som foredrag eller filmforevisninger arrangeret af energikontoret
  • En god fornemmelse i maven over at støtte et godt projekt

Et medlemsskab af foreningen koster 200 kroner pr. år, og du kan blive medlem ved at sende en mail til: med navn og adresse. Herefter sender vi en mail tilbage med betalingsoplysninger.

SEMK er en del af Samsø Energiakademi, og du finder vores kontaktoplysninger her.

Til toppen

Organisationer

Organisationer

Samsø Energiakademi

Akademiet samler den viden, Samsø har fået fra arbejdet med alle øens VEØ-projekter fra vindmøller og halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og solfangere. Samtidig fungerer akademiet som konferencecenter, når virksomheder, forskere eller politikere diskuterer vedvarende energi, energibesparelser og nye teknologier. Desuden har akademiet udstilling og energilejrskole til øens turister og skoleelever.

Læs om akademiet

Samsø Energi- og Miljøkontor
Forening med omkring 100 medlemmer på Samsø. I daglig tale energikontoret, som er den folkelige forening på Samsø. Det er muligt at blive medlem af foreningen, hvilket koster 250 kroner årligt. Med medlemskabet følger bladet Råstof, som udkommer 4 gange årligt.

Link: Sådan bliver du medlem

Se også: Vedvarende Energi her

Energitjenesten

Samling af Energi- og miljøkontorer i Danmark, hvoraf Energitjenesten Samsø er et af dem. Foreningens formål er at lave uvildig oplysning og vejledning blandt andet til private, skoler og håndværkere om vedvarende energi og energibesparelser. Private kan gratis kontakte energitjenesten for gode råd om eksempelvis en ny solfanger eller isolering af huset.

Energitjenesten logo

Se også: www.energitjenesten.dk

Samsø Energy Agency
Samsø Energy Agency (SEA) er et samarbejde mellem Samsø, Tenerife og Island. Samarbejdet med Tenerife og Island handler i stor udstrækning om vidensdeling  kontorerne imellem. SEA har deltaget i etableringen af Samsø Energiakademi. SEA skal med udgangspunkt i Samsø Energiakademi fremme og vejlede i brugen af vedvarende energi, herunder brint, i Region Midtjylland, og samtidig informere om energibesparelser til private og offentlige instanser. SEA er et regionalt EU energikontor, og er som følge af dette delvist finansieret af Intelligent Energy Europe (IEE). Tidligere betegnet som Save Energy Agency.

Se også:
www.seagency.dk

Samsø Energiselskab
Har fra 1998 til 2005 koordineret de større energiprojekter på Samsø som havmøller, landmøller og fjernvarmeanlæg. Selskabet har nu indstillet sine aktiviteter.

Samsø Vedvarende Energi APS
Windmills from Samsø DenmarkDet kommunale selskab bag fem af Samsøs havvindmøller. Selskabet bestemmer, hvad der skal ske med overskuddet fra møllerne, der kan anvendes til energiprojekter. Har støttet Energiakademiet med tre millioner kroner.

Samsø Udviklingskontor

Kontor etableret af Samsø Kommune som skal fremme bosætning, erhvervsliv og turisme på Samsø. Har lagt et stort arbejde i mange af ansøgningerne om midler til Energiakademiet.

Se også: www.samsoliv.dk

Samsø Kommune

Samsø Kommune har støttet Energiakademiet økonomisk og har desuden været med til at søge midler i samarbejde med Samsø Udviklingskontor. Samsø Kommune ejer fem af de store havvindmøller og har investeret mere end 125 millioner kroner i vedvarende energi. Investeringerne har giver overskud, som blandt andet er brugt til at finansiere Samsø Energiakademi.

Se også: www.samsoe.dk

Region Midtjylland

Har som Samsø Kommune bevilget penge til at opbygge netværket mellem forskningsinstitutioner, erhvervsliv og VEØ-organisationer. Har desuden været med til at søge penge til Samsø hos EU.